Vi skræddersyr vores ydelser til hver enkelt kunde.

Vi leverer ikke kun svar på dine spørgsmål, konkrete anbefalinger og dybde til dine etablerede forestillinger, men også nye spørgsmål og perspektiver som udfordrer jeres forståelse af jer selv og jeres organisation. Hvis I spørger hvordan, I øger produktivitet, vil vores svar være: Hvad er produktivitet for jer? Hvorfor er det vigtigt?

På baggrund af disse indledende spørgsmål og den følgende dialog tilpasser vi ydelser, metoder og det samlede undersøgelsesdesign ud fra vores produktkatalog, så det passer til lige netop jeres undren og feltets muligheder og tilgængelighed. 


Forståelse og Formidling

  • PROBLEMFORSTÅELSE OG UNDERSØGELSESDESIGN: Vi leverer undersøgelsesdesigns, der flytter jer - og os - fra at have et undersøgelsesfokus til at have en håndgribelig undersøgelsesproces. Vi skræddersyer metoderne, så de er tilpasset jeres målgruppe og rammerne for undersøgelsen. Vi har gode samarbejdspartnere, der foretager kvantitative markeds- og brugerundersøgelser, og dygtige kommunikatorer indenfor film- og musikproduktion og grafisk arbejde der gør, at vi kan stille et hold, som på bedst mulig vis kan løse opgaven. 
  • ANTROPOLOGISK FELTARBEJDE OG ANALYSE: Vi foretager feltarbejde og analyse på baggrund af etnografiske data. Vi foretager  deltagerobservation, dybdegående kvalitative enkeltinterviews og fokusgrupper. Vi inddrager vores kunders allerede tilgængelige data, skaber ny viden og dybe operationaliserbare indsigter og anbefalinger.
  • IDEUDVIKLING OG RÅDGIVNING: På baggrund af undersøgelsens indsigter leverer vi idekatalog og strategisk rådgivning.

 

forandring og forankring

  • OPERATIONALISERBARHED: Vi afrapporterer i de formater, der sikrer den bedste forståelse og implementering hos jer. Det kan være rapporter, oplæg, workshops, film etc.
  • ITERATION: Undervejs i processen holder vi  "stop-op-møder", hvor foreløbige indsigter præsenteres og sikrer den optimale tilpasning af undersøgelsen.
  • IMPLEMENTERING: Vi forankrer de antropologiske indsigter hos jeres medarbejdere gennem et nyt fælles sprog og en ny retning internt i organisationen.
  • KONTINUERLIG SPARRING OG OPFØLGNING: Vi følger op på vores arbejde gennem møder og workshops, hvis I ønsker det.

Og meget mere. Kontakt os her, så finder vi den optimale løsning på jeres udfordringer.