Efter- og videreuddannelse blandt faglærte og ufaglærte

Antropologisk undersøgelse af barriere og drivers for fag/ufaglærte i beslutningen om efter- og videreuddannelse

 
 

Baggrund

´Den teknologiske udvikling vil skabe en særlig udsathed hos bestemte faglærte og ufaglærte på fremtidens arbejdsmarked. Undersøgelser peger på, at man kan komme denne udsathed i møde, hvis de teknologiudsatte faggrupper efteruddanner sig til andre job eller jobfunktioner. Der er i den forbindelse igangsat initiativer indenfor voksen- efteruddannelsesaktiviteter (VEU), der gør det muligt for den enkelte arbejdstager at tage efteruddannelse. Men meget få vælger at tage imod disse tilbud. Spørgmålet der driver denne underøsgelse er , hvorfor vil de teknologiudsatte faggrupper ikke efteruddanne sig? Hvilke barrierer og drivers eksisterer der?

tilgang

Det Antropologiske Foretagende har hjulpet Tænketanken DEA i besvarelsen af disse spørgsmål ved at lave feltarbejde på to arbejdspladser med medarbejdere, der er potentielt teknologiudsatte i fremtiden; lægesekretærer på et hospital på Sjælland og på to byggepladser i København. Undersøgelsen blev tilrettelagt ud fra antagelsen, at vi for at forstå menneskers specifikke valg og fravalg må forstå noget om, hvilken kontekst disse valg træffes i og skabes i samspil med andre. Hvilket hverdags- og arbejdsliv sådanne valg træffes i; hvad er det for hverdagslige puslespil og prioriteringer, efteruddannelses skal passes ind i? Hvad er det for en arbejdspladskultur, der gør at efteruddannelsestilbud ikke bliver set som et attraktivt tilbud?

Resultat

Undersøgelsen, herunder Det Antropologiske Foretagendes rapport, bliver offentliggjort på DEA’s hjemmeside senere på året