Unges uddannelsesvalg

Undersøgelse af baggrunde for danske unges uddannelsesvalg for Tænketanken DEA

 
 

Baggrund

Unge fravælger i stigende grad erhvervsuddannelserne. I 2001 valgte mere end 30 pct. en eud efter grundskolen - i 2018 mindre end 20 pct. Modsat vælger flere unge den gymnasiale vej, og i 2018 valgte mere end 70 pct. en gymnasial uddannelse direkte efter grundskolen. Tænketanken DEA har derfor sat sig for at undersøge, hvad der driver unges beslutningsproces, når de med udgangen af folkeskolen skal træffe valget om, hvad de skal lave efter 9. klasse.

Tilgang

Det Antropologiske Foretagende har hjulpet DEA ved at lave en undersøgelse af de faktorer og processer, der er på spil, og som kan være med til at influere uddannelsesvalget i elevernes hverdag. Vi gennemførte et længerevarende etnografisk feltarbejde i to 9. klasser over det mest af skoleåret, med deltagerobservation og interviews. Vi har deltaget i informationsmøder, uddannelsesvejldning, været med i klasseværelset, i frikvarterene, hjemme og fritidsaktiviteter. Ved at deltage i livet som det leves gennem tid og både i og udenfor for skolens rammer har vi fået et dybdegående perspektiv på, hvilke faktorer der driver unges uddannelsesvalg og hvilke anledninger der opstår i det daglige til at diskutere og vurdere den enkelte elevs fremtid.

Resultat

Undersøgelsens indsigter og anbefalinger er blevet præsenteret i rapporten ”Verden i væren og vorden: Fortællinger, forligtelser og paradokser i uddannelsesvalget i 9. klasse” udgivet af Tænketanken DEA. Rapporten giver et indblik i i nogle af de faktorer og fænomener, der spiller en helt central rolle i de unges uddannelsesvalg. Håbet er, at disse indsigter kan bidrage til at skabe et mere oplyst grundlag for beslutningstagerne, som sammen med de andre undersøgelser i projektet, kan gøre de unges overgang fra grundskolen til arbejdslivet bedre.