Frederiksberg Kommune - På Kanten af Kulturen

Hvordan skaber man konstruktive fællesskaber mellem unge og traditionelle brugere af kulturhuse?

 
 
images.png

Baggrund

Kultur- og bevægelseshuset KU.BE på Frederiksberg er udgangspunkt for projektet 'På kanten af kulturen', der skal klæde danske kulturhuse på til at engagere og rumme unge, som ikke normalt kommer i kulturhuse. Med en bevilling fra Velux Fonden vil KU.BE i samarbejde med Det Antropologiske Foretagende over de næste tre år udvikle metoder til at inkludere unge i konstruktive fællesskaber og introducere dem til kultur- og fritidslivet med et mere aktivt og socialt liv til følge.

index.jpg

Tilgang

I løbet af den tre-årige projektperiode er Det Antropologiske Foretagende projektledere og samtidig ansvarlig for dataindsamling. Gennem interviews, visuelle øvelser, workshops, spørgeskemaer, deltagerobservation med både områdets unge, husets ansatte, brugere, foreninger og kulturhuse fra resten af Danmark får vi indblik i barrierer og muligheder hos de forskellige aktører ift. at engagere unge i kulturhuset.

index kube.jpg

Resultat

På baggrund af erfaringer, observationer og empiri fra projektet skal Det Antropologiske Foretagende udvikle bl.a. en håndbog og en trin-for-trin guide med pædagogiske og kommunikative metoder og værktøjer til at hjælpe kulturinstitutioner i hele landet med at fokusere på rummelighed og engagere udsatte unge.